Kirurgen och sjuksköterskorna arbetar nära dig för att förbereda dig inför ingreppet. Du kallas till en inledande undersökning och bedömning där du får frågor om ditt allmäntillstånd och ev. medicinering eller tidigare operationer. Din kirurg kan i vissa fall beställa vissa undersökningar, t.ex. EKG, röntgen eller blodprover.

Du ombeds fasta åtta timmar innan proceduren görs.