Magballong från GastriBall® ger effektiv viktminskning